MACIERZYŃSTWO A ZATRUDNIENIE W NIEMCZECHMacierzyństwo a zakaz zatrudniania

Przyszłe matki pracują w najlepszym przypadku do momentu rozpoczęcia terminu ustawowej ochrony, jednak ilość zakazów przy zatrudnianiu wzrasta.

W jaki sposób są one regulowane oraz co może zrobić pracodawca, aby zatrzymać pracownika?

• Udział kobiet (między 20. a 64. rokiem życia) w działalościach gospodarczych wzrósł od 2006 roku o około 7,5 punktów i wynosił miedzyczasie 72,5%.
• Wiele kobiet decyduje się coraz częściej na poźne macierzyństwo. Przeciętny wiek zostania matką wynosi według urzędu federalnego do spraw statystyk 30,8 lat a w 22% wszystkich porodów średnia wieku to 35 lat.  To prowadzi również do wzrastającej liczby porodów wysokiego ryzyka.
To prowadzi do wzrastającej liczby odpowiednich przepisów.

Ustawa o ochronie macierzyństwa jest podstawą. 

Ustawodawca określił dokładnie to, czy ciężarne kobiety mogą pracować i jak długo.
Ustawa ta wraz z przepisami uzupełniającymi ma za zadanie chronić przyszłe matki oraz ich dzieci przed niebezpieczeństwami oraz ryzykiem związanym z utratą zdrowia w ramach wykonywanej przez nie pracy.


Ustawa ta ma również za zadanie chronić przed stratami finansowymi oraz utratą miejsca pracy w okresie ciąży.


Okres ochronny istnieje zasadniczo dla pierwszych 6. tygodni przed planowanym porodem, 8. tygodni przy wczesnych porodach lub ciążach mnogich  oraz 12.  tygodni po porodzie.

Jednak również wcześniej może pojawić się zakaz dalszego zatrudniania.

Pracodawca ma obowiązek zameldować odpowiedniemu urzędowi o ciąży jego pracownicy – to dzieje się niestety tylko w połowie przypadków – wynika to najczęściej z braku wiedzy o konieczności takiego meldunku.
Odpowiedzialny za to urząd ma obowiązek doradzania zarówno pracodawcy jak i pracownicy i w razie wątpliwości wyjaśnić  czy konkretne miejsce pracy i zakres obowiązków mogą w jakiś sposób szkodzić przyszłej matce.

! Jest to szczególnie ważne w zawodach, których wykonywanie wiąże się z ryzykiem !

W interesie pracodawcy jest stworzyć pracownicy takie warunki, aby jak najdłużej mogła pozostać aktywna na swoim miejscu pracy.

Dla kobiet w ciąży obowiązują szczególne zasady dotyczące czasu pracy:
– żadnej pracy w nocy
– żadnej pracy w weekendy
– praca nie dłużej niż 8,5 h w ciągu dnia

Jeśli pracownica ma stojący tryb pracy, pracodawca zobowiązany jest zorganizować miejsce siędzące, gdzie ciężarna pracownica będzie mogła krótko wypoczywać, jak również pomieszczenie na spędzenie przerwy, gdzie pracownica będzie mogła się położyć. Dodatkowe udogodnienia pracodawca powinien ustalić indywidualnie z pracownicą.

Generalny zakaz zatrudniania to
  • 6 tygodni przed planowanym urlopem ciężarna pracownica nie powinno pracować, chyba że sama wyrazi taką chęć i wolę.
  • 8 tygodni po porodzie (12 tygodni przy wczesnych porodach oraz ciążach mnogich) pracownica nie może pracować.
  • Poza ogólnymi okresami ochronnymi ustawa przewiduje również możliwość zabronienia pracy ciężarnej, jeśli indywidualne bądź zakładowe okoliczności przemawiają przeciw dalszemu zatrudnieniu.
Indywidualny zakaz zatrudnienia
W szczególnych przypadkach wymagane są specjalne środki. W razie, gdy kobieta  z powodu  ciąży nie jest w stanie dalej wykonywać swojej pracy, bądź może pracować w ograniczonym zakresie, musi potwierdzić to zaświadczeniem od lekarza.

Szczególne okoliczności zakazu zatrudniania:
– przy pracach wiążących się z regularnym podnoszeniem, dźwiganiem bądź przenoszeniem ciężarów o wadze większej niż 5 kg lub okazjonalnym dźwiganiu mas większych niż 10 kg
– przy pracach w znacznej mierze stojących  przekraczających 4 godziny dziennie, po upływie 6. miesięca ciąży
– przy pracach które wymagają ciągłego wyciągania lub zginania się, lub przy których trzeba się długo pochylać lub kucać.
– przy pracach obsługi maszyn, które zbytnio obciążających stopy
– przy pracach, które z powodu ciąży narażają na nabycie choroby zawodowej
– po 3. miesiącu ciąży przy pracach w środkach transportu
– przy pracach związanych z możliwością wypadku  lub uszkodzeniem ciała

Powodami indywidualnego zakazu zatrudnienia mogą być:

– Ciąża zagrożona
– Ryzyko wcześniejszego porodu
– Poród mnogi
– Problemy z szyjką macicy
– Bóle pleców przy zaawansowanej ciąży
– Znaczne nudności

Zasiłek macierzyński
W okresie ochronnym kobieta otrzymuje od swoje kasy chorych zasiłek macierzyński, jeśli sama jest członkiem tej kasy. Pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia różnicy między zasiłkiem a pensją netto.

Pensja macierzyńska
Przy indywidualnym zakazie zatrudniania pracodawca musi w dalszym ciągu wypłacać przynajmniej średnią pensji pracownicy. Średnia ta liczona jest za ostatnie 3 miesiące pracy przed rozpoczęciem okresu ochronnego. Pracodawca dostaje zwrot wraz ze składkami na ubezpieczenie od kasy chorych. Od 2006 roku ustawa o wyrównaniu obowiązuje wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od ich wielkości.

wiecej informacji na ten temat uzyskaja Panstwo u jednego z naszych doradcow:
Agnieszka Adamczuk

Schönbornstr. 1
54295 Trier
Graeffstr. 5
50823 Köln
Deutschland
Mobil:0049 15226254230

E-Mail: agnieszkaadamczuk@web.de

Website: www.pro-expert.eu